Rodzina w domu ogrzewanym kotłem gazowym kondensacyjnym

Kocioł kondensacyjny na gaz – efektywność a jakość gazu

Planując zakup nowoczesnego kotła gazowego kondensacyjnego, często kierujemy się oszczędnościami oraz komfortem użytkowania, jakie to urządzenie oferuje. Bardzo wiele osób zapomina jednak, że efektywność kotła kondensacyjnego będzie również zależała od jakości spalanego gazu. Sporadycznie zdarzają się przypadki klientów, którzy zakupili już nowy kocioł, zlecili jego montaż, po czym okazało się, że urządzenie nie działa. Dlaczego tak może się zdarzyć? Dowiesz się z artykułu.

Z tekstu dowiesz się:

  • czym w ogóle jest gaz,
  • jakie rodzaje gazu wyróżniamy,
  • jaka technologia wspomaga działanie kotłów na gaz,
  • jak kocioł gazowy wpływa na środowisko.

Pierwsza myśl, która się nasuwa, kiedy kocioł nie działa lub nie działa poprawnie, to oczywiście błędy instalacyjne, jednakże zanim dojdziemy do takich wniosków, powinniśmy sprawdzić na etykiecie kotła, z jakimi rodzajami gazu kocioł kondensacyjny może pracować. Co powinniśmy wiedzieć o jakości gazu? Z jakimi rodzajami paliw gazowych najczęściej współpracują kotły kondensacyjne? Dlaczego warto wybrać kotły gazowe kondensacyjne Vaillant? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

Czym jest gaz, jak sprawdzić jakość gazu?

Warto wiedzieć, że ogólnymi dokumentami prawnymi szczegółowo odnoszącymi się do jakości w paliwie gazowym są normy PN-C-04753:2011 „Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej” oraz PN-C-04750:2011 „Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania”.

Pojęcie gazu palnego określa substancję gazową lub mieszaninę gazów, która spala się po zmieszaniu z powietrzem lub tlenem po zainicjowaniu zapłonu. Charakterystyczną cechą gazu palnego jest płomień przy spalaniu płomieniowym lub rozżarzona powierzchnia przy spalaniu bezpłomieniowym.

Użytkownicy posiadający kuchenki gazowe często błędnie identyfikują kolor płomienia z jakością gazu. Gaz ziemny wysokometanowy powinien spalać się jednostajnym niebieskim płomieniem. Jeżeli zauważamy inny kolor, jak np. pomarańczowy, prawdopodobnie będzie to świadczyć o niepełnym procesie spalania.

Skład paliwa gazowego jest określany za pomocą udziałów molowych lub objętościowych takich składników, jak: metanu, innych węglowodorów, wodoru, tlenku węgla, azotu i dwutlenku węgla. Niepożądane składniki paliwa gazowego, tj. dwutlenek węgla, azot, para wodna, są nazywane balastem. Związki siarki stanowią zanieczyszczenie, obniżają efektywność cieplną, a zarazem są bardzo szkodliwe dla urządzeń i środowiska naturalnego.

Jak sprawdzić jakość gazu ziemnego? Poprzez jego parametry. Główne własności opisujące paliwo gazowe to kaloryczność, gęstość względna gazu i liczba Wobbego. Ta ostatnia jest wielkością opisującą jakość paliwa gazowego i wyrażana jest w KJ/m3 lub MJ/m3. Im większa wartość tego parametru, tym lepszą efektywność cieplną uzyskamy ze spalania paliwa gazowego.

Jak sprawdzić rodzaj gazu ziemnego oraz jakie rodzaje wyróżniamy?

Ze względu na zawartość metanu w paliwie gazowym, zgodnie z normą PN-C-04750, podstawowe grupy gazu oznaczane są symbolami E lub H (gaz wysokometanowy) i L (gazy zaazotowane). Parametrem klasyfikującym gaz do danej grupy jest wartość górnej liczby Wobbego (kaloryczność odniesiona do ciepła spalania paliwa gazowego).

W starej normie PN-C-96001 dawna nomenklatura zaczynała się literami GZ, a wartości liczbowe reprezentują przypisaną im wartość nominalną górnej liczby Wobbego. (GZ-50) E, (GZ-41,5) Lw, (GZ-35) Ls, (GZ-30) Ln, (GZ-25) Lm. Gazy typu Lm i Ln rozprowadzane są głównie poprzez lokalne sieci kopalniane do odbiorców komunalnych i przemysłowych. Stanowią one bardzo mały procent w ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej. W kotłach gazowych kondensacyjnych Vaillant najczęściej będziemy mieli opisy dotyczące trzech gazów zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej: G20 (GZ-50), G27 (GZ-41,5) oraz G2.350 (GZ-35). Przykładowo dla modelu Vaillant VC15/CS1-5 dopuszczalna praca urządzenia gazowego z paliwami gazowymi będzie miała oznaczenie II2ELwLs3P (3P – propan).

W warunkach domowych praktycznie nie ma możliwości sprawdzenia parametrów dostarczanego gazu, gdyż wymaga to skorzystania ze specjalistycznej aparatury pomiarowej. Wybierając kocioł kondensacyjny marki Vaillant, jak np. ecoTEC plus lub ecoTEC exclusive, nie musisz się martwić o spadek efektywności czy rodzaj gazu w lokalnej sieci dystrybucyjnej.

Jak działa kocioł gazowy?

W kotłach zastosowano unikalną technologię IoniDetect, która pozwala na stałą kontrolę jakości pracy kotła, co niesie za sobą optymalizację zużycia energii. Ten system kontroli spalania stanowi centralny element kotła gazowego kondensacyjnego nowej generacji.

W rzeczywistych warunkach pracy w trakcie sezonu grzewczego jakość dostarczanego paliwa gazowego może ulegać wahaniom. W przypadku tradycyjnych kotłów gazowych wiąże się to ze spadkiem jakości procesu spalania, a więc i obniżeniem sprawności. Może to oznaczać nie tylko wzrost zużycia paliwa, ale również zwiększoną emisję szkodliwych substancji, będących efektem reakcji nieprawidłowego spalania.

Zintegrowana technologia pomiaru prądu jonizacji IoniDetect pomaga zrównoważyć wahania jakości gazu i automatycznie rozpoznaje różne rodzaje gazów. Gwarantuje optymalny uzysk energii przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości spalania. Nowa, niewymagająca konserwacji elektroda jonizacyjna stale ocenia jakość płomienia i dostosowuje ilość powietrza do spalania w przypadku zmian jakości gazu.

Kocioł gazowy kondensacyjny a środowisko

Dla świadomych użytkowników marki Vaillant i zainteresowanych eko-efektywnością, kocioł Vaillant ecoTEC exclusive jest najnowszym wiszącym kotłem gazowym kondensacyjnym z zasobnikiem, który możesz do niego podłączyć, służy do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej dostępnym w swojej klasie. Jego wyjątkowa konstrukcja i rozwój łączą w ekonomicznym urządzeniu najlepsze technologie ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej z nowoczesnymi rozwiązaniami łączności i wymogami etykiety Green iQ.

Technologia Green iQ to system optymalizujący pracę kotła w oparciu o wewnętrzny analizator spalin. Pozwala obserwować zużycie paliwa, prądu, odczytać aktualny uzysk energii z kotła oraz sterować całym systemem grzewczym z aplikacji na smartfonie. To sprawia, że ecoTEC exclusive IoniDetect jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem dla zapewnienia centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także umożliwia pracę z imponująco niskim zużyciem energii.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, aby wymienić swój stary piec gazowy na nowy kocioł kondensacyjny, zajrzyj na stronę firmy Vaillant i poznaj urządzenia grzewcze nowej generacji, dzięki którym zaoszczędzisz pieniądze i łatwiej ogrzejesz swój dom.