Zagęszczarka do gruntu – profesjonalne prace budowlane

Zagęszczarka do gruntu umożliwia zwiększenie gęstości podłoża, na przykład żwiru lub piasku. Wspomaga zatem układanie kostki brukowej oraz asfaltu. Najpopularniejsza zagęszczarka płytowa, inaczej wibracyjna zagęszcza podłoże dzięki procesowi wibrowania.

Czym jest profesjonalna zagęszczarka do gruntu?

Metalowa płyta pobudzana jest przez układ wibracyjny dzięki silnikowi elektrycznemu lub spalinowemu. W przypadku niedużego obszaru do zagęszczania gruntu można wybrać zagęszczarki prowadzone ręcznie. Mają nieduże rozmiary oraz są stosunkowo lekkie. Istnieją także zagęszczarki samoprzesuwne, które dzięki ruchowi wibracyjnemu samodzielnie mogą wykonywać ruch w nadanym kierunku. Tego typu urządzenia również charakteryzują się prostą obsługą i są wygodne. Podczas wyboru zagęszczarki należy zwrócić uwagę na częstotliwość wibracji – wyższa częstotliwość oznacza szybszy postęp prac. Ważna jest również masa urządzenia – im większa tym lepsze utwardzenie, zwłaszcza w przypadku grubszej warstwy gruntu. Wadą zagęszczarek o dużej masie jest z kolei trudniejsze manewrowanie. Decydująca jest również płyta robocza, a zwłaszcza jej wielkość, która wpływa na efektywność pracy. Ważnym wskaźnikiem jest również głębokość zagęszczania, gdyż wartość ta określa na jakiej głębokości widoczny będzie efekt ubicia gruntu przy jednorazowym przejeździe.

Ponadto istnieją zagęszczarki jednokierunkowe oraz dwukierunkowe

Zagęszczarki dwukierunkowe, inaczej rewersyjne umożliwiają przełączenie kierunku oraz wycofywanie. Dlatego idealnie sprawdzają się podczas pracy na nierównym terenie. Specyficzna mechanika tychże urządzeń sprawia, czy mogą przesuwać się zarówno do przodu lecz także do tyłu, przez co są bardzo wygodne dla operatorów.